Bảo mật ‎( hiển thị giải thích )‎

Phiên bản Light của Outlook Web App có ít tính năng hơn. Sử dụng phiên bản này nếu bạn đang ở trên kết nối chậm hoặc dùng một máy tính có thiết lập bảo mật trình duyệt chặt chẽ bất thường. Chúng tôi cũng hổ trợ trải nghiệm Outlook Web App đầy đủ cho một số trình duyệt trên những máy tính sử dụng Windows, Mac và Linux. Để kiểm tra tất cả các trình duyệt và các hệ điều hành được hỗ trợ, nhấp vào đây.


Khuyến nghị sử dụng trình duyệt
Firefox 32 hoặc Internet Explorer 11 trở lên